Aan welke oplossingen werken we?

Vanaf 2019 richten we ons op de gehele gemeente Borger-Odoorn. Samen met lokale werkgroepen zorgen we voor voldoende AED´s die 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn. Ook verzorgen we reanimatiecursussen, herhalingscursussen en simulatietrainingen voor burgerhulpverleners. Samen zorgen we ervoor dat de overlevingskansen bij een hartstilstand enorm vergroot worden! Wanneer onze doelen bereikt zijn, is de gehele gemeente een veilige woon- en leefomgeving.

We formuleerden de volgende doelstelling voor de gemeente Borger-Odoorn

 • 31-12-2020 zijn er voldoende AED’s openbaar beschikbaar
 • 31-12-2021 zijn er voldoende gecertificeerde burgerhulpverleners beschikbaar
 • 31-12-2022 zijn 900 BHV-ers geregistreerd en actief (Helaas zijn op 1 januari 2023; 277 burgerhulpverleners uitgeschreven door HartslagNu)
 • 31-12-2023 zijn er 1000 BHV -ers geregistreerd en actief

We zoeken naar vertegenwoordigers in alle dorpen

We proberen in elk dorp één contactpersoon of organisatie te krijgen. De contactpersoon of werkgroep houdt zich bezig met de volgende taken:

 • Fondsenwerving binnen het dorp voor de bekostiging van AED’s en cursussen;
 • Stimuleren van inwoners burgerhulpverlener te worden;
 • Actief promoten van missie en visie door onder andere voorlichting op activiteiten in het dorp;

Onze oplossingen toegelicht

Samen met de lokale werkgroepen is gekeken wat er nodig is om in geheel Borger-Odoorn voldoende dekking van AED’s te krijgen. Uitgangspunt hierbij is dat de AED’s 24 uur per dag, 7 dagen per week openbaar beschikbaar zijn en voldoen aan de vereisten om aangemeld te zijn bij HartslagNu.

Er zijn al veel AED’s binnen de gemeentegrenzen aanwezig. Deze zijn echter nog niet allemaal aangemeld en/of openbaar beschikbaar. Ben jij AED-eigenaar of ken je een AED-eigenaar en is de AED niet bekend bij Hartveilig.Nu meld je dan bij onze stichting of bij de lokale initiatiefnemers in je dorp. Samen kunnen we kijken hoe we de AED openbaar geschikt kunnen maken. We denken dat het in onze gemeente om plus minus 25 nog niet geregistreerde openbare AED’s gaat.
In de gemeente zijn nog 10 witte vlekken. Hier is geen AED beschikbaar binnen de daarvoor gestelde tijdens.

Kanttekening is dat het niet realistisch is om alle buitengebieden gedekt te krijgen. In deze gebieden is het van belang om te streven naar een hogere dekkingsgraad van burgerhulpverleners.

Wanneer hebben we voldoende burgerhulpverleners in de gemeente Borger-Odoorn. Voor onze gemeente geldt een dekkingsgraad van 5% van het totaalaantal inwoners. Hierbij gaan we er van uit dat deze burgerhulpverleners een geldig reanimatiecertificaat bezitten en aangemeld zijn bij HartslagNu. Op 1 juli 2019 waren er 715 geregistreerde burgerhulpverleners. Ons streven is 1250 burgerhulpverleners op 31 december 2021. Met een wervingscampagne stimuleren we reeds gecertificeerde inwoners zich ook aan te melden. Met een ruim aanbod van reanimatiecursussen zetten we ook in op nieuwe burgerhulpverleners.

Belangrijk aandachtspunt is het behoud van burgerhulpverleners. Herhalingscursussen zijn verplicht om het behaalde certificaat geldig te houden. Deze zullen dan ook op regelmatige basis aangeboden worden. Daarnaast hebben we ervaren dat burgerhulpverleners zich zekerder voelen wanneer zij een scenariotraining hebben gevolgd.

Het bestuur van de stichting Hartveilig Borger-Odoorn heeft zich als taak gesteld om de lokale werkgroepen te stimuleren, faciliteren en ontzorgen.
Dit doet zij door de volgende taken te vervullen:

 • Contacten onderhouden met samenwerkingspartners zoals Hartveilig.Nu;
 • Prijsafspraken met leveranciers;
 • Fondsenwerving;
 • Aanbieden van een digitale omgeving waar communicatiemiddelen verkregen kunnen worden;
 • Hulp bij het formeren van werkgroep per dorp;
 • Samenhang tussen lokale werkgroepen stimuleren;
 • Samen met lokale werkgroepen organiseren van (herhalings)cursussen voor burgerhulpverleners;

Cursus schema 2023:

Het cursusrooster 2023 van Hartveilig Borger-Odoorn is bekend.

U kunt zich als inwoner van de gemeente Borger-Odoorn opgeven voor de (gratis*) BLS/AED trainingen (basis/herhaling gemengd) via info@hartveiligbo.nl onder vermelding van uw naam, persoonlijk email adres en geboortedatum.

 

Data/Plaats/Accommodatie/Tijd

27-05 / Nieuw Buinen / MFA Noorderbreedte / 09.30-12.30u

05-06 / Buinerveen / de Viersprong / 19.00-22.00u

24-06 / Odoorn / de Paasbergen / 09.30-12.30u

11-07 / 2e Exloërmond / Dorpshuis / 19.00-22.00u

30-09 / Borger / Hunzehuys / 09.30-12.30u

03-10 / Drouwenermond / Gulle Bourgondiër / 19.00-22.00u

14-10 / Nieuw Buinen / MFA Noorderbreedte / 09.30-12.30u

24-10 / Valthermond / Brughuus / 19.00-22.00u

07-11 / Odoorn / de Paasbergen / 19.00-22.00u

21-11 / Buinerveen / de Viersprong / 19.00-22.00u

 

Ongeacht waar u woont binnen onze gemeente kunt u zich opgeven voor alle cursusplaatsen. De afstanden zijn immers klein.

 

* U krijgt een factuur welke u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar (indien mogelijk). Wanneer u de bijdrage krijgt teruggestort, dit bedrag graag ter beschikking stellen aan stichting Hartveilig Borger-Odoorn, zodat wij gratis cursussen kunnen blijven aanbieden. Krijgt u de bijdrage niet teruggestort, is en blijft de cursus voor u als inwoner gratis.

Kijk voor meer info op onze website www.hartveiligbo.nl

De Stichting Hartveilig Borger-Odoorn organiseert voor de vertegenwoordigers van de dorpen bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de inzichten en vorderingen met elkaar te delen. De Stichting stelt een webshop samen met daarin voorbeelden van communicatie-uitingen en beeldmateriaal. Deze zijn alleen te bereiken voor vertegenwoordigers.

Interesse om mee te doen?