Wie kan burgerhulpverlener worden?

Iedereen die kan reanimeren en 18 jaar of ouder is, kan zich bij HartslagNu aanmelden. Hoe meer mensen bij het netwerk zijn aangesloten, hoe beter het is. Je kunt je alleen registreren als hulpverlener als je een erkende reanimatietraining hebt gevolgd. Het is belangrijk om ieder jaar een opfriscursus te volgen.

Wat doe je als burgerhulpverlener?

  • Als iemand in jouw buurt 112 belt bij een hartstilstand, krijg je een oproep op je mobiel
  • Je gaat zo snel mogelijk naar het slachtoffer toe en reanimeert tot de ambulance arriveert
  • Je helpt levens redden in jouw buurt

Meld je aan als reanimatie-burgerhulpverlener

  • Volg een reanimatiecursus;
  • Meld je aan bij HartslagNu;
  • Nu kun je opgeroepen worden om mensen te redden!

Iedereen die een reanimatiecursus heeft gevolgd bij een opleider die dat volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) doet, kan zich aanmelden. Dus als je als BHV’er, lid van de EHBO of Rode Kruis bent of je bent werkzaam in bijvoorbeeld de zorg: dan kan kun je je meteen opgeven!
Lees hier meer over HartslagNu en over het aanmelden.

Meld je AED aan

  • Meld je AED aan bij HartslagNu
  • Vul de gegevens en bereikbaarheid in van je AED
  • Nu kan je AED opgehaald worden om in de buurt een leven te redden!

Bij AED’s speelt de bereikbaarheid een grote rol. Hangt de AED in een pand dat niet 24/7 geopend is? Geef dat dan duidelijk aan bij het aanmelden van de AED.
Lees hier meer over het aanmelden van AED’s.

Is er ook nazorg

Een reanimatie kan een indrukwekkende en emotionele ervaring zijn. Wanneer jij daar behoefte aan hebt, biedt Hartslagnu of een door hun aangewezen instantie je een luisterend oor.

Blijf er niet mee rondlopen! Het is aan jou wanneer je deze hulp inroept. Dat kan direct na de reanimatie zijn of misschien heb je hier pas na een aantal dagen of weken behoefte aan.

Nadat je een reanimatieoproep hebt gehad, staat er in de app of Mijn HartslagNu een vragenlijst klaar om in te vullen. Je krijgt hier ook automatisch een e-mail van. In deze vragenlijst kun je aangeven of je behoefte hebt aan nazorg. Als je dit aangeeft, wordt er contact met je opgenomen.
.

Bekijk onze verhalen