Onze Trainingen

Hieronder zijn de volgende trainingen omschreven:

 • Basistraining BLS/AED
 • Herhalingstraining BLS/AED
 • 6-Minutentraining

Basistraining BLS/AED

De training BLS/AED staat voor Basic Life Support inclusief gebruik van de AED defibrillator. Deze opleiding richt zich op de reanimatie van volwassenen. Helaas worden er iedere dag personen opgeschrikt door een acuut hartfalen. Op uw werk, tijdens het boodschappen doen in de supermarkt, in het openbaar vervoer of tijdens het sporten bij uw vereniging kan u er mee te maken krijgen. Gelukkig is reanimeren door iedereen te leren. Wij leren u wanneer reanimatie nodig is en op welke wijze dit moet worden uitgevoerd.

De vaardigheden uit de Basic Life Support (BLS) cursus zorgen ervoor dat u een reanimatie uit kan voeren bij een volwassenen zonder of met hulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Doel van de BLS/AED cursus:

Het kunnen toepassen van de basale reanimatiehandelingen bij een volwassene zonder en met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Doelgroep:

Volwassenen die willen leren om levensreddende handelingen en een reanimatie te kunnen uitvoeren bij een andere volwassene in het geval van nood.

Inhoud cursus:

In deze cursus leert u op welke wijze een reanimatieslachtoffer kan worden herkend. Hoe wordt een reanimatie opgestart en welke reanimatietechnieken gebruiken wij om een reanimatie zo goed mogelijk te laten verlopen? In Nederland wordt bij een reanimatie veelal een AED als hulpmiddel gebruikt. In deze opleiding zal de uitleg en het veilig gebruik van een AED aan de orde komen. De kans op een geslaagde reanimatie wordt groter met behulp van een AED. Onze cursus richt zich voornamelijk op de praktische vaardigheden. Onderdelen zijn:

 • Benadering van het slachtoffer;
 • Het beoordelen van het bewustzijn en de ademhaling;
 • Uitvoering van borstcompressies (hartmassage) en beademing;
 • Gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator);
 • Stabiele zijligging;
 • Het verhelpen van een dreigende verstikking.

Leerdoelen:

De BLS/AED instructeur leert u de stappen die een persoon moet doorlopen wanneer die wordt geconfronteerd met een hartstilstand van een volwassene.

Faculty:

Deze cursus wordt gegeven door een BLS/AED instructeur. Onze instructeur beschikt over de certificering van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De opleiding wordt afgesloten met een examen waarbij de cursist wordt getoetst op zijn praktische vaardigheden.


Herhalingstraining BLS/AED ( Hercertificering NRR en ERC)

De herhalingstraining BLS/AED (hercertificering) staat voor Basic Life Support inclusief gebruik van de AED defibrillator. Wij verzorgen deze cursus om uw registratie bij de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en European Resuscitation Council (ERC) te verlengen met twee jaar. Deze opleiding richt zich op het herhalen van de vaardigheden die aan de orde komen bij de reanimatie van volwassenen. Helaas worden er iedere dag personen opgeschrikt door een acuut hartfalen. Op uw werk, tijdens het boodschappen doen in de supermarkt, in het openbaar vervoer of tijdens het sporten bij uw vereniging kan u er mee te maken krijgen. Met deze BLS/AED cursus toetsen wij uw competenties en zorgen wij ervoor dat u weer op de hoogte bent van alle nieuwe reanimatiegtechnieken en ontwikkelingen.

De vaardigheden uit de Basic Life Support (BLS) cursus zorgen ervoor dat u een reanimatie uit kan voeren bij een volwassenen zonder of met hulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Doel van de herhalingstraining BLS/AED:

Het blijvend kunnen toepassen van de basale reanimatiehandelingen bij een volwassene zonder en met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED) volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Deze verplichte tweejaarlijkse opfriscursus is ter behoud van uw NRR en ERC certificering als BLS/AED hulpverlener.

Doelgroep:

Personen die geregistreerd staan bij de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) als BLS-AED hulpverlener.

Inhoud cursus:

In deze cursus leert u op welke wijze een reanimatieslachtoffer kan worden herkend. Hoe wordt een reanimatie opgestart en welke reanimatietechnieken gebruiken wij om een reanimatie zo goed mogelijk te laten verlopen? In Nederland wordt bij een reanimatie veelal een AED als hulpmiddel gebruikt. In deze opleiding zal de uitleg en het veilig gebruik van een AED aan de orde komen. De kans op een geslaagde reanimatie wordt groter met behulp van een AED. Onze cursus richt zich voornamelijk op de praktische vaardigheden. In deze herhalingscursus wordt in gegaan op nieuwe ontwikkelingen omtrent reanimatie. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende leerdoelen en uw praktische vaardigheden worden door onze instructeur getoetst. Onderdelen van de training zijn o.a.:

 • Benadering van het slachtoffer;
 • Het beoordelen van het bewustzijn en de ademhaling;
 • Uitvoering van borstcompressies (hartmassage) en beademing;
 • Gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator);
 • Stabiele zijligging;
 • Het verhelpen van een dreigende verstikking.

Leerdoelen:

De BLS/AED instructeur leert u de stappen die een persoon moet doorlopen wanneer die wordt geconfronteerd met een hartstilstand van een volwassene.

Faculty:

Deze cursus wordt gegeven door een BLS/AED instructeur. Onze instructeur beschikt over de certificering van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).  De cursist wordt tijdens de opleiding getoetst op zijn praktische vaardigheden.


De 6-Minuten-Training

Waarom een 6 minuten-training?

In de wereld van reanimatie is ‘6-minuten’ een veel voorkomend begrip. Na een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten heel erg belangrijk. Als binnen 6 minuten snel en doeltreffend wordt gehandeld, dan is de overlevingskans van de patiënt 50-70% en wordt de schade aan de hersenen beperkt.

Dat handelen bestaat uit o.a. uit het starten met borstcompressies en mond-op-mond beademing en, indien aanwezig het aansluiten en bedienen van een AED.

Echter is een echte reanimatie veel complexer dan alleen de techniek van het reanimeren. Daarbij spelen vragen als: “Hoe kom ik veilig aan op de voor mij vooraf onbekende locatie?”, “Hoe zorg ik voor een veilige werkruimte?” Wat doe ik als ik het slachtoffer aantreft op een bed, op het toilet of in een kelder”,  “Hoe ga ik om met gezinsleden, huisdieren, omstanders?”, “Hoe werk ik goed samen met andere burgerhulpverleners, politie, brandweer of ambulancepersoneel?”

Daarvoor is de 6-minuten-training ontwikkeld, waarin praktijksituaties worden geoefend waarbij snel, doeltreffend en veilig gehandeld moet worden. In onze herhalingscursussen komen deze aspecten van de hulpverlening ook aan bod, maar dan meer theoretisch.

Het begrip “6 minuten” komt ook terug in de term “6-minuten zones”. In een 6-minutenzone is het streven om een slachtoffer met een hartstilstand binnen 6 minuten de juiste hulp te kunnen geven. Voor goed werkende 6-minutenzones zijn veel getrainde burgerhulpverleners en voldoende AED’s nodig. HartVeilig Borger-Odoorn streeft samen met veel andere partijen naar een dekkend netwerk van 6-minutenzones in de gehele gemeente Borger-Odoorn.