Onze Trainingen

Hieronder zijn de volgende trainingen omschreven:

 • Basistraining BLS/AED
 • Herhalingstraining BLS/AED + Cursusdata 2023
 • Scenariotraining (6-minuten-training)

Basistraining BLS/AED

De training BLS/AED staat voor Basic Life Support inclusief gebruik van de AED defibrillator. Deze opleiding richt zich op de reanimatie van volwassenen. Helaas worden er iedere dag personen opgeschrikt door een acuut hartfalen. Op uw werk, tijdens het boodschappen doen in de supermarkt, in het openbaar vervoer of tijdens het sporten bij uw vereniging kan u er mee te maken krijgen. Gelukkig is reanimeren door iedereen te leren. Wij leren u wanneer reanimatie nodig is en op welke wijze dit moet worden uitgevoerd.

De vaardigheden uit de Basic Life Support (BLS) cursus zorgen ervoor dat u een reanimatie uit kan voeren bij een volwassenen zonder of met hulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Doel van de BLS/AED cursus:

Het kunnen toepassen van de basale reanimatiehandelingen bij een volwassene zonder en met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Doelgroep:

Volwassenen die willen leren om levensreddende handelingen en een reanimatie te kunnen uitvoeren bij een andere volwassene in het geval van nood.

Inhoud cursus:

In deze cursus leert u op welke wijze een reanimatieslachtoffer kan worden herkend. Hoe wordt een reanimatie opgestart en welke reanimatietechnieken gebruiken wij om een reanimatie zo goed mogelijk te laten verlopen? In Nederland wordt bij een reanimatie veelal een AED als hulpmiddel gebruikt. In deze opleiding zal de uitleg en het veilig gebruik van een AED aan de orde komen. De kans op een geslaagde reanimatie wordt groter met behulp van een AED. Onze cursus richt zich voornamelijk op de praktische vaardigheden. Onderdelen zijn:

 • Benadering van het slachtoffer;
 • Het beoordelen van het bewustzijn en de ademhaling;
 • Uitvoering van borstcompressies (hartmassage) en beademing;
 • Gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator);
 • Stabiele zijligging;
 • Het verhelpen van een dreigende verstikking.

Leerdoelen:

De BLS/AED instructeur leert u de stappen die een persoon moet doorlopen wanneer die wordt geconfronteerd met een hartstilstand van een volwassene.

Faculty:

Deze cursus wordt gegeven door een BLS/AED instructeur. Onze instructeur beschikt over de certificering van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De opleiding wordt afgesloten met een examen waarbij de cursist wordt getoetst op zijn praktische vaardigheden.


Herhalingstraining BLS/AED ( Hercertificering NRR en ERC)

De herhalingstraining BLS/AED (hercertificering) staat voor Basic Life Support inclusief gebruik van de AED defibrillator. Wij verzorgen deze cursus om uw registratie bij de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en European Resuscitation Council (ERC) te verlengen met twee jaar. Deze opleiding richt zich op het herhalen van de vaardigheden die aan de orde komen bij de reanimatie van volwassenen. Helaas worden er iedere dag personen opgeschrikt door een acuut hartfalen. Op uw werk, tijdens het boodschappen doen in de supermarkt, in het openbaar vervoer of tijdens het sporten bij uw vereniging kan u er mee te maken krijgen. Met deze BLS/AED cursus toetsen wij uw competenties en zorgen wij ervoor dat u weer op de hoogte bent van alle nieuwe reanimatiegtechnieken en ontwikkelingen.

De vaardigheden uit de Basic Life Support (BLS) cursus zorgen ervoor dat u een reanimatie uit kan voeren bij een volwassenen zonder of met hulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Doel van de herhalingstraining BLS/AED:

Het blijvend kunnen toepassen van de basale reanimatiehandelingen bij een volwassene zonder en met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED) volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Deze verplichte tweejaarlijkse opfriscursus is ter behoud van uw NRR en ERC certificering als BLS/AED hulpverlener.

Doelgroep:

Personen die geregistreerd staan bij de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) als BLS-AED hulpverlener.

Inhoud cursus:

In deze cursus leert u op welke wijze een reanimatieslachtoffer kan worden herkend. Hoe wordt een reanimatie opgestart en welke reanimatietechnieken gebruiken wij om een reanimatie zo goed mogelijk te laten verlopen? In Nederland wordt bij een reanimatie veelal een AED als hulpmiddel gebruikt. In deze opleiding zal de uitleg en het veilig gebruik van een AED aan de orde komen. De kans op een geslaagde reanimatie wordt groter met behulp van een AED. Onze cursus richt zich voornamelijk op de praktische vaardigheden. In deze herhalingscursus wordt in gegaan op nieuwe ontwikkelingen omtrent reanimatie. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende leerdoelen en uw praktische vaardigheden worden door onze instructeur getoetst. Onderdelen van de training zijn o.a.:

 • Benadering van het slachtoffer;
 • Het beoordelen van het bewustzijn en de ademhaling;
 • Uitvoering van borstcompressies (hartmassage) en beademing;
 • Gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator);
 • Stabiele zijligging;
 • Het verhelpen van een dreigende verstikking.

Leerdoelen:

De BLS/AED instructeur leert u de stappen die een persoon moet doorlopen wanneer die wordt geconfronteerd met een hartstilstand van een volwassene.

Faculty:

Deze cursus wordt gegeven door een BLS/AED instructeur. Onze instructeur beschikt over de certificering van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).  De cursist wordt tijdens de opleiding getoetst op zijn praktische vaardigheden.

Het cursusrooster 2024  van Hartveilig Borger-Odoorn is bekend.

U kunt zich als inwoner van de gemeente Borger-Odoorn opgeven voor de (gratis*) BLS/AED trainingen (basis/herhaling gemengd) via info@hartveiligbo.nl onder vermelding van uw naam, persoonlijk email adres en geboortedatum. Nieuw dit jaar zijn de 6 minuten trainingen. Tijdens een zes minuten training  simuleren we een HartslagNu oproep en ga je in 2 tallen naar een 2 tal verschillende reanimatie scenario’s. Lees meer op www.hartveiligbo.nl en geef u vroegtijdig op, want vol=vol.

Ons doel is dat u burgerhulpverlener wordt wanneer u de cursus hebt gevolgd, zodat onze gemeente nog hartveiliger wordt!

 

Data/Plaats/Accommodatie/Tijd

 

22-04 / Nieuw Buinen / MFA Noorderbreedte / 19.00-22.00u / BLS

13-06 / Odoorn / de Paasbergen / 19.00-22.00u / BLS

20-06 / 2e Exloërmond / Dorpshuis / 19.00-22.00u / BLS

13-07 / Nieuw Buinen / MFA Noorderbreedte / 09.00-12.00u / 6-min training

 

Zomerstop

 

06-09 / Valthermond / Brughuus / 19.00-22.00u / BLS

28-09 / Drouwenermond / Gulle Boergondiër / 09.00-12.00u / 6-min training

09-10 / Nieuw Buinen / MFA Noorderbreedte / 19.00-22.00u / BLS

23-10 / Odoorn / de Paasbergen / 19.00-22.00u / BLS

 

 

Ongeacht waar u woont binnen onze gemeente kunt u zich opgeven voor alle cursusplaatsen. De afstanden zijn immers klein.

 

* U krijgt een factuur welke u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar (indien mogelijk). Wanneer u de bijdrage krijgt teruggestort, dit bedrag graag ter beschikking stellen aan stichting Hartveilig Borger-Odoorn, zodat wij gratis cursussen kunnen blijven aanbieden. Krijgt u de bijdrage niet teruggestort, is en blijft de cursus voor u als inwoner gratis.

Kijk voor meer info op onze website www.hartveiligbo.nl

 


Scenariotraining 

Waarom een scenariotraining (ook wel 6 minuten-training genoemd) ?

In de BLS /AED training leer je snel en doeltreffend te handelen bij het aantreffen van een slachtoffer, waardoor de overlevingskans van de patiënt groter en wordt de schade aan de hersenen beperkt, zeker als er binnen 6 minuten kan worden gestart met de reanimatie.

Dat handelen bestaat uit o.a. uit het starten met borstcompressies en mond-op-mond beademing en, indien aanwezig het aansluiten en bedienen van een AED.

Echter is een echte reanimatie veel complexer dan alleen de techniek van het reanimeren. Daarbij spelen vragen als: “Hoe kom ik veilig aan op de voor mij vooraf onbekende locatie?”, “Hoe zorg ik voor een veilige werkruimte?” Wat doe ik als ik het slachtoffer aantreft op een bed, op het toilet of in een kelder”,  “Hoe ga ik om met gezinsleden, huisdieren, omstanders?”, “Hoe werk ik goed samen met andere burgerhulpverleners, politie, brandweer of ambulancepersoneel?”

Daarvoor is de Scenariotraining ontwikkeld, waarbij in bijna levensechte praktijksituaties wordt geoefend en er snel, doeltreffend en veilig gehandeld moet worden. Er worden in groepen verschillende scenario’s nagebootst, waarbij de deelnemers vanaf een bijeenkomst locatie naar een bepaalde plek (woonhuis of bedrijf) worden gestuurd om daar een reanimatie uit te gaan voeren. Daarbij krijgen ze verschillende opdrachten om bijvoorbeeld op een locatie een AED op te halen, wie pakt welke rol ter plekke, enz. Na elke scenario wordt teruggekoppeld wat er goed is gegaan en waar verbetering mogelijk is.

Onze ervaring is dat deze trainingen erg leerzaam zijn en de deelnemers erg enthousiast zijn over de opzet en de scenario’s.